សម្រាប់ការមើលខ្សែភាពយន្តភាគនេះពេញ! ប្រិយមិត្តអាចស្វែងរកបាននៅគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់យើងបាន!​​ ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការលុបវីដេអូរនេះវិញក្នុងករណីណាមួយ។ នេះដោយសារតែបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ហា ទើបយើងមិនអាចធ្វើការផុសនៅទីនេះបាន! អរគុណ!​

Thai Gay Movies 2016.

Note : i am not owner of this series and i just fan that like this series and do Khmer sub translation for my hobby. So all credit and copyright reserved to the owner.